top of page

Riktig bruk av truck har stor betydning for sikkerheten for fører og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner. Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser. Positive holdninger til sikkerhet er derfor viktig under opplæringen.

Kurset er hovedsaklig satt opp på ettermiddag og kveldstid for å skjerme arbeidstiden til kursdeltakerne.

Kursene tar utgangspunkt i "fadderkjøring" i bedrift, men kan også tas med kjøreopplæring hos oss.

Truck

T1 - T5 (til og med 10 tonn)

FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN

Hensikten med opplæringen er å gi truckførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for fører av truck. Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve. Når kandidaten har bestått både teoretisk og praktisk kjøreprøve i de forskjellige klasser, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av truck.

VURDERING

Den teoretiske opplæringen avsluttes med en skriftlig prøve som skal sikre at hver enkelt deltaker har tilstrekkelige, ajourførte kunnskaper om riktig og sikker bruk av trucker. Ved lese og skrivevansker hos kandidaten kan prøven gjennomføres muntlig.

Det brukes karakterskala: ”Bestått” / ”Ikke bestått”

Det benyttes eksamensprøver som er godkjent av Sertifiseringsorganet, og prøvene gjennomføres etter bestemte retningslinjer for prøveavleggelse.

bottom of page