top of page

Om Truckopplæring SØR

Truckopplæring SØR ble etablert i 2002 av Gudbrand Kaurstad i Søgne, og er sertifisert hos Norsk sertifisering AS.

I 2016 ble firmaet delt opp i to selvstendige enheter; Truckopplæring SØR Rogaland, og Truckopplæring SØR Agder.

Vår forretnings idé bygger på kundefokus med tilrettelegging for å kvalitetsikre kompetanse der bl.a. truck inngår som arbeidsredskap. Sikkerhet (HMS), effektivitet og gode rutiner er viktige elementer i våre kurs.

Gudbrand Kaurstad
Etablerer

Markedsøkonom

Opprinnelig fra Gudbrandsdalen, nå bosatt i Søgne. 

Over 10 års erfaring med bl.a. dyslektikere fra videregående skole. Grunnla Truckopplæring SØR i 2002.

Svein Harald Hansen
Instruktør Agder
Tlf: 90 80 60 37
mail: svein.harald@trucksor.no

SivilMarkedsfører fra NMH/BI

Bosatt i Kristiansand med mange års erfaring innen salg og varedistribusjon. Varehussjef i Kristiansand tom desember 2016. Begynte i Truckopplæring SØR Agder januar 2017.

Brian Reiestad
Instruktør Rogaland

Tlf: 90 89 24 80
mail; brian@kkrogaland.no

Agronom fra Øksnevad videregående

Bosatt på Jæren (Varhaug) midt mellom Stavanger og Eigersund
Har lang erfaring innen arbeidsledelse og personal
Drevet med import og salg de siste 12 åra innen landbruk og industri. Startet Jæren utleie AS i 2015, og begynte i Truckopplæring SØR, Rogaland sommeren 2016.

I 2020 endret Truckopplæring SØR Rogaland navn til:

Kurs & Kompetanse Rogaland AS.

Våre verdier

Kunden i sentrum

Personlig oppfølging og integritet er viktige verdier for oss. Vi er fleksibel dersom behovet skulle oppstå mtp gjennomføring av kurs og opplæring. Vi kvalitetsikrer kompetansebyggingen til kursdeltakerne.  Dersom det er ønskelig med interne kurs i bedriftens egne lokaler ordner vi også det.

Tilrettelagt undervisning

Vårt undervisningsmatriell er oversiktlig, og alle fremmedord og uttrykk blir forklart slik at det er enkelt å følge med i den teoretiske fagdelen. Det er også mulig å låne teorihefte som lydbok. Vi har teoribøker på Engelsk og Polsk i tillegg til Norsk. For oss er det viktig at kursdeltakerne får reell kompetanse for å kunne utføre en sikker og god jobb for seg selv og sin arbeidsgiver.

Kompetanserådgiving

Vi har en kontinuerlig gjennomgang hos våre kunder for å sikre kunden innsikt i rett kompetanse med tanke på lover & regler, sikkerhet og effektivitet i bedriftene ved bruk av bl.a. truck som arbeidsredskap.

Du finner oss her

Norsk Organisasjon for Sikkerhetskompetanse (NOORSI) er den norske bransjeorganisasjonen for instruktører,kontrollører, forlag, sikkerhetsrådgivere og andre som arbeider med sikkerhetskompetanse.

Stiftelsen Sentralregisteret (SFS) er Norges ledende utsteder av kompetansebevis for brukere av arbeidsutstyr. Kompetansebevisene blir utstedt i henhold til arbeidsmiljøloven.

Norsk Sertifisering AS er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan for sertifisering av personell innenfor ledelse og sikkerhet og sertifisering av styringssystemer for kvalitet, arbeidsmiljø og miljø.

I tillegg er Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om administrative ordninger under arbeidsmiljølovens område.

Landsdekkende register over  sertifiserte opplæringsvirksomheter og sertifiserte sakkyndige virksomheter

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er en av landets største, og arbeider for å skape vekst i regionen.

bottom of page