top of page

Downloads

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Forlag etablert i 1997 av Ivar Angerman, med formål å drive utvikling og salg av læremateriell for sikkerhetsopplæring.
Forlaget har som målsetting å alltid ha oppdatert læremateriell, ha en god pedagogisk linje og være i forkant av utviklingen.

Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet i Oslo. Stiftelsens formål er å opprette, vedlikeholde og drive systemer for rettslig informasjon.

bottom of page